Bàn cụm nhân viên HPP28

Liên hệ

  • Chân bàn đệm nhựa giữ bàn cố định, không bị di chuyển.
  • Yếm bàn dạng lửng giúp tạo độ thông thoáng.