Bàn nhân viên HPT05

Liên hệ

  • Sản phẩm còn được trang bị nắp chụp để đi dây các thiết bị điện tử, điện thoại.
  • Chân bàn đệm nhựa giữ bàn cố định, không bị di chuyển. Chân khung thép tam giác