Bàn nhân viên HPT10

Liên hệ

  • Chân bàn đệm nhựa giữ bàn cố định, không bị di chuyển.
  • Chân khung thép tam giác chắc chắn.