Ghế gấp văn phòng R04

286.000 

 • Giá bán:
      Đệm PVC
  – Chân Sơn: 286.000 VND
  – Chân Mạ: 376.000 VND
  – Chân Inox: 396.000 VND
      Đệm Vải
  – Chân Sơn: 312.000 VND
  – Chân Mạ: 402.000 VND
  – Chân Inox: Hàng Đặt