Hệ thống hộp điện

448.000 

  • Hệ thống được đi dây dưới gầm bàn nhằm tạo sự chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
  • Sản phẩm kết hợp với các bàn module nhân viên…