Hộc di động RNTM3D

779.700 

  • Hộc đứng gồm 3 ngăn kéo, không khóa
  • Nóc hộc và mặt ngăn kéo ép màng Melminate cạnh ba R.