Hộc tài liệu cố định RHRH1D1F

960.500 

  • Hộc gồm 2 ngăn kéo, ngăn kéo dưới có thể sử dụng để File
  • Thiết kế tay nắm âm, chân kiểu cách.