Hộc tài liệu di động RM3D

1.035.000 

  • Hộc gồm 3 ngăn kéo có kích thước bằng nhau.
  • Sử dụng khóa giàn giúp bảo mật những tài liệu, tài sản quan trọng.