Hộc tài liệu RHRH3D

1.090.450 

  • Hộc cố định hình chữ nhật đứng, 3 ngăn, chân mạ.
  • Sản phẩm được chia thành 3 ngăn kéo có kích thước bằng nhau.