Hộc tài liệu ROFM1D1F

782.000 

  • Hộc di động 2 ngăn kéo, cánh mớ, 1 ngăn có khóa
  • Nóc hộc và mặt ngăn kéo ép màng Melminate cạnh ba R.