Két bạc chống cháy RKS110K1C1

4.334.000 

  • Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo.
  • Bánh xe sắt di chuyển.