Két bảo mật RKV100

2.654.000 

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm
  • Bên trong có 2 đợt di động, 1 ngăn phụ phía trên và  khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ
Danh mục: Từ khóa: