Két bảo mật RKV54

1.960.000 

  • Két đứng có khoá chìa, khoá, tay nắm,
  • Bên trong có 1 đợt di động và ngăn phụ phía trên.
Danh mục: Từ khóa: