Két khách sạn RKS01

1.837.000 

  • Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.
  • Trong lòng két có 1 đợt cố định.