Két khách sạn RKS04

1.904.000 

  • Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.
  • Thường được sử dụng trong các khách sạn,gia đình,…