Két sắt bảo bảo mật RKV72

2.296.000 

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm
  • Bên trong có 1 đợt di động, ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ.