Két sắt bảo mật RKV22

1.534.000 

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã
  • Bên trong có 1 đợt cố định.