Két sắt điện tử RKA72DT

2.632.000 

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn
  • Bên trong có ngăn phụ và 1 đợt cố định.