Két sắt điện tử RKF55NDT

3.013.000 

  • Két nằm có khóa chìa, khóa điện tử và 1 đợt cố định.
  • Đế chân nhựa cố định.