MD68005 – Modul bàn làm việc hình thang 6 người

7.400.000