SHO68044- Modul bàn làm việc 2 người chân sắt hộp có tủ – 240x60x75 (cm)

4.200.000