Tủ giám đốc đựng hồ sơ RC1350H11

4.991.000 

  • Tủ tài liệu 3 buồng
  • Phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo
  • Phía dưới ba cánh mở.