Tủ gỗ phòng giám đốc RC940H5

2.654.000 

  • Tủ tài liệu phía trên không cánh, được bố trí 2 đợt để tài liệu
  • Phía dưới là 2 khoang cánh mở và có 1 đợt để tài liệu