Tủ hồ sơ di động RMCF1

64.285.000 

  • Tủ hồ hơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe
  • Mỗi tủ gồm 2 dãy: dãy cơ bản và dãy nối tiếp