Tủ hồ sơ di động RMCF2

18.549.500 

  • Tủ hồ sơ di động tay đẩy,gồm có 4 khoang
  • Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng