Tủ hồ sơ di động RMCF3-4

105.270.900 

  • Tủ bao gồm 1 khoang đơn cố định,1 khoang đơn di động và 4 khoang kép di động
  • Có hai dãy: dãy cơ bản và dãy nối tiếp