Tủ hồ sơ giám đốc RC1350H3

5.658.000 

  • Tủ tài liệu 3 buồng, trong đó có một buồng cánh mở dài
  • Hai buồng phía trên là khoang khung cánh kính mở
  • Phía dưới hai cánh mở