Tủ hồ sơ sắt CAT09K2N

2.449.500 

  • Tủ thiết kế với 2 khang riêng biệt
  • Bên trong mỗi khoang có 3 đợt di động