Tủ tài liệu cao cấp RC1350V4

9.476.000 

  • Tủ tài liệu 3 buồng
  • Phía trên có 2 khoang cánh kính mở để tài liệu và 1 khoang cánh dài
  • Phía  dưới 3 cánh gỗ mở