Tủ tài liệu đựng hồ sơ RC1350H12

3.898.500 

  • Tủ tài liệu phía trên không có cánh, được bố trí 2 đợt để tài liệu
  • Phía dưới là 3 khoang cánh mở và 1 đợt để tài liệu.