Tủ Tài Liệu Văn Phòng HPC2000-4M

2.400.000 

Tủ Tài Liệu Văn Phòng HPC2000-4M được sử dụng lưu trữ hồ sơ tài liệu tại văn phòng. Tủ gồm 2 phần: phần trên 2 cánh gỗ mở bên trong có 2 đợt cố định, phần dưới 2 cánh gỗ mở bên trong có 1 đợt cố định.