Tủ tài liệu văn phòng RC1240V11

8.185.800 

  • Tủ lãnh đạo 3 buồng
  • Khoang trên 2 cánh gỗ khung kính, một cánh gỗ đặc
  • Khoang dưới 3 cánh mở