Vách ngăn bàn làm việc VNN13

Liên hệ

  • Vách ngăn văn phòng VNN13 là sự kết hợp giữa khung gỗ MFC và nỉ
  • Kích thước vách có thể đặt theo yêu cầu của mỗi không gian khác nhau