Vách ngăn văn phòng di động VNDD02

Liên hệ

  • Vách ngăn được thiết kế phần lõi chính bằng  gỗ Melamine cao cấp
  • Kích thước sản phẩm thiết kế theo diện tích mặt bằng