Vách ngăn văn phòng nỉ VN02

Liên hệ

  • Vách ngăn văn phòng VN02 là sự kết hợp giữa kính và nỉ
  • Vách ngăn được cố định xuống sàn bằng chân C02