Vách ngăn văn phòng VN03

Liên hệ

  • Vách ngăn văn phòng VN03 là sự kết hợp giữa kính và nỉ
  • Kích thước vách có thể đặt theo từng văn phòng khác nhau