Vách ngăn văn phòng VNN11

Liên hệ

  • Vách ngăn văn phòng VNN11 được thiết kế kiểu vách ngăn lửng
  • Mỗi hệ thống vách được bao bọc bởi hệ thống khung nhôm